• Opdrachtgever: GGD Hart voor Brabant
  • Primair doel: de missie en visie van GGD Hart voor Brabant versterken, ondersteunen en verduidelijken bij de doelgroep. Maatschappelijk draagvlak bevorderen en de meerwaarde van de GGD Hart voor Brabant laten zien.
  • Doelgroep: gemeenten, ketenpartners maar ook medewerkers en inwoners van de regio.
  • Hoe ingezet: online (eigen website, social media, YouTube), tijdens medewerkersdag en presentaties.
Related Projects