• Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant
  • Primair doel: Draagvlak creëren bij de doelgroep voor een goed logistiek netwerk in Brabant om goederen te vervoeren, door hen te informeren en bewust te maken over het belang van een goed logistiek netwerk voor de Brabantse economie en leefbaarheid.
  • Doelgroep: Stakeholders op het gebied van goederenvervoer, gemeentes, overheidsinstanties, detailhandel, MKB(+) bedrijven, logistieke organisaties, burgers van Brabant.
  • Hoe ingezet: De website van de Provincie Noord-Brabant (www.brabant.nl/goederenvervoer), Youtube, social media, presentaties en bijeenkomsten.
  • Taalversies: vlag ENG
Related Projects