• Opdrachtgever: Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord
  • Doel: Het in gedachte brengen van de centralisten en een beeld geven van hun werkdruk. In de meldkamer zijn veel prikkels: meldingen in de wacht, twee reanimaties tegelijk, switchen van een niet spoedgeval naar een spoedgeval, overname van het niet spoedgeval door een collega, iemand komt aan het bureau met een vraag. Er zijn veel schakelmomenten en als een heftige melding is afgerond, wordt gelijk doorgegaan met de volgende. Er bestaat geen time-out moment.
  • Doelgroep: Primair: algemeen publiek, bezoekers van de website en social media volgers. Secundair: (potentiële) medewerkers, bezoekers, vrijwillige hulpverleners. Ook huisartsen, ziekenhuizen en andere ketenpartners, verzekeraars en bestuursorganen: o.a. gemeenten.
  • Hoe ingezet: Via de website, social media, presentaties, bijeenkomsten, intranet.
Related Projects