• Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant (afdeling Brabant Branding) in samenwerking met Van Gogh Brabant en het Brabant C Fonds
  • Primair doel: Enthousiasmeren, inspireren
  • Doelgroep: Het Brabantse bedrijfsleven, aanwezigen bij de nieuwjaarsborrel van 2015 op het provinciehuis in Den Bosch
  • Hoe ingezet: Online, bij de kick-off van het jaar 2015: Van Gogh 2015, 125 Years Of Inspiration en tijdens presentaties intern/extern
Related Projects